MÃ ĐẶT XẾ: XD1810 – XẾ ĐIẾC – Xe đạp bãi Nhật cao cấp

MÃ ĐẶT XẾ: XD1810

14.250.000

Xe đạp touring hiệu BIANCHI METROPOLI của Ý
Nguồn gốc: Bãi Nhật